Luotettava asbestianalyysi nopeasti laboratoriossamme Salossa

Asbestipurkutöissä asbestinäytteiden tutkimisen on sujuttava nopeasti, vaivattomasti ja asiantuntemuksella. Hoidamme Aslabissa asbestianalyysit vankalla ammattitaidolla ja viimeisimmän teknologian avulla. Näytteiden tulokset pystytään raportoimaan parhaimmillaan samana päivänä kuin ne on saatu, kustannusten pysyessä silti yhä kilpailukykyisenä.

Lainsäädännön vaatima asbestikartoitus

Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alussa niin, että kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa tulee tehdä asbestikartoitus ennen purku- tai saneeraustöiden aloittamista. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestia sisältävien materiaalien määrä ja laatu, sekä selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja purettaessa. Vielä purkutöiden jälkeen tiloista tehdään ilmanlaadun mittaukset. Varsinaista asbestipurkutyötä saa tehdä vain asbestipurkutyöluvan omaava pätevä henkilö tai yritys. Laboratoriotutkimus varmistaa työn onnistumisen.

Asbestianalyysi kartoituksen osana

Otamme asiakkaan tarpeet aina huomioon. Pyrimme mahdollisimman joustavaan ja laadukkaaseen palveluun, jotta asiakas saisi analyysien tulokset raportteineen käyttöön nopeasti. Luotettava ja puolueeton palvelumme mahdollistaa remonttiurakan nopean aloittamisen.

Yrityksellämme on käytössä alan huipputeknologia sekä huipputason osaaminen. Tavallisessa valomikroskoopissa virheen mahdollisuus on suuri, Aslabin laboratorion pyyhkäisyelektronimikroskoopissa se on liki olematon. Tulosten varmuus ja ripeys takaavat tyytyväiset asiakkaat.

Monipuoliset palvelut yhteistyön kautta

Otamme vastaan niin materiaalinäytteet, pölynäytteet ja ilmanäytteet. Toistaiseksi emme tarjoa muiden haitta-aineiden analyysia laboratorioissamme, mutta tutkitutamme alihankintana esimerkiksi PAH, kreosootti, lyijy, raskasmetalli ja PCB-näytteitä. Näytteet voi tuoda joko vastaanottopisteisiimme tai postittaa suoraan Asbesti- ja Kuitulaboratorioomme Saloon.

Teemme tarjouksen asbesti- ja kuitunäytemäärän mukaisesti, tarpeesi huomioon ottaen. Ota yhteyttä!

Aslab

Palvelemme kotitalouksia ja ammattilaisia koko Suomen alueella

Kotitaloudet
Tiukat tekniset standardit täyttävät laboratoriotutkimukset
Luotettava Kumppani
Ammattilaisten tekemät asbestianalyysit nopeasti

Ota yhteyttä